مدیریت و مهندسی فروش

    مخاطبین دوره :

    • فروشندگان
    • افرادی که قصد دارند وارد حوزه فروش بشوند
    • مدیران و سرپرست های فروش
    • افرادی که به حرفه فروش علاقمند هستند