تست دیسک یکی از محبوب ترین و پر فروش ترین تست های رفتاری در جهان است.

این تست تمایلات رفتاری شما را در چهار بعد اصلی D,I,S,C  : تسلط گرایی، اثرگذاری، ثبات گرایی و قانون گرایی را می سنجد و در نهایت شما را دریکی از 15 الگوی رفتاری جای  می دهد. هریک از مدل های رفتاری دارای نقاط قوت و نقاط قابل بهبودی هستند و هیچ برتری نسبت به دیگر الگوها وجود ندارد. و لیکن برخی از الگوهای رفتاری برای برخی از افراد مناسب تر هستند که در گزارش شما مشخص می شود.

تست دیسک را اغلب به نام تست خودشناسی یا تست شخصیت شناسی می‌شناسند. اما نام درست‌تر آن مدل رفتارشناسی دیسک است؛

چون برای شناخت الگوی رفتاری انسانها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ محصولی یافت نشد.