Category Archives: معرفی دیسک

اغلب خانواده ها هر روزه با چالش های زیادی روبرو هستند و سوالات زیادی ذهن آنها را درگیر کرده
است که از جمله آن ها :

چگونه می توان ارتباطاتی اثربخش درخانواده ایجادکرد ؟

چرا برخی از فرزندان تفویض اختیار نمی کنند ؟

خانواده را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد ؟

چه سبک مدیریت برای پدر و مادر مفید است ؟

چرا بعضی از برنامه هایی که خانواده برای فرزندان دارند به نتیجه نمی رسد ؟

چرا بعضی تصمیمات در امور خانواده به کندی انجام می شود ؟

چگونه می توان رفتار افراد خانواده را پیش بینی کرد ؟

اینکه در شرایط خاص چه افرادی در خانواده بهتر عمل کرده و ریشه مشکلات چیست ؟دیسک خانواده

کاربرد دیسک در توسعه فردی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا رفتارها و برخوردهای اطرافیان شما اینگونه است که می بینید؟آیا تا به حال با خود گفته اید که ای کاش ارتباط برقرار کردن با بعضی از آنها اینقدر مشکل نبود؟چرا نمی توانیم با همه کسانی که در تعامل هستیم، ارتباطی پویا، موثر و پایدار […]