Category Archives: عزت نفس

عزت نفس

سلامت ذهن در داشتن عزت نفس است. در واقع ما باید شناخت روشنی از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم. هرچند با نبود سرمشق های ارزشمند، تغییر و تحول سریع و غیره ما در مقطع خطرناکی از تاریخ هستیم و بی خبر از ماهیت خود نه می دانیم کیستیم و نه می توانیم به […]

تقویت عزت نفس کودک

تقویت عزت نفس کودک  باید با این هدف باشد که پدر و مادر از کودکان خود بالغ های مستقل بسازند، نوزادشان به هنگام تولد یک وابسته به تمام معناست. زن و مرد جوان اگر دوران کودکی موفقی را پشت سر گذاشته باشند، از دنیای وابستگی خارج می شوند و به انسان هایی با حرمت نفس […]

چگونه خودمان را معرفی کنیم؟

از اصول مهم در ارتباطات لبخند و ارتباط چشمی است، پس در ابتدای آشنایی حتما از این دو ابزار فوق العاده استفاده کنید.  با فرد مقابلتان دست بدهید، البته اگر هم سن شما یا کوچک تر است. برای دست دادن به بزرگترها، مقامات بالاتر، و یا حتی مشتری پیش قدم نشوید. زمان معرفی اسم وفامیل […]