نمایش 1-3 از 3 نتیجه

عزت نفس

2019-11-11
0

سلامت ذهن در داشتن عزت نفس است. در واقع ما باید شناخت روشنی از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم. هرچند با نبود سرمشق های ارزشمند، تغییر و تحول …

تقویت عزت نفس کودک

2019-09-14
0

تقویت عزت نفس کودک  باید با این هدف باشد که پدر و مادر از کودکان خود بالغ های مستقل بسازند، نوزادشان به هنگام تولد یک وابسته به تمام معناست. زن …

چگونه خودمان را معرفی کنیم؟

2019-06-13
0

از اصول مهم در ارتباطات لبخند و ارتباط چشمی است، پس در ابتدای آشنایی حتما از این دو ابزار فوق العاده استفاده کنید.  با فرد مقابلتان دست بدهید، البته اگر …