Category Archives: ارتباطات

کارگاه رفتارشناسی و ارتباط موثر (DISC)

Behavior workshop

رفتار یعنی یک عمل قابل مشاهده؛ عملی که از شما یا از فرد دیگری سر می‌زند. رفتار معمولاً در پاسخ به یک محرک درونی یا بیرونی است. رفتارشناسی را با شخصیت شناسی اشتباه نگیریم … مدل DICS هم یکی از مدل‌های رفتارشناسی است. – آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا […]

آداب ارتباطات یا آداب اجتماعی چیست؟

محققان معتقدند مهارت های انسانی بیش از مهارت های فنی و دانش در پیشرفت کاری افراد تأثیر دارد.  ظاهر هر شخص در محیط های کاری اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر کارمند هستید رعایت استاندارد های زیر به شما کمک می کند ظاهرتان با وضعیت کارتان هماهنگ باشد. برای نشان دادن شخصیتی با وقار و احترام […]

چگونه خودمان را معرفی کنیم؟

از اصول مهم در ارتباطات لبخند و ارتباط چشمی است، پس در ابتدای آشنایی حتما از این دو ابزار فوق العاده استفاده کنید.  با فرد مقابلتان دست بدهید، البته اگر هم سن شما یا کوچک تر است. برای دست دادن به بزرگترها، مقامات بالاتر، و یا حتی مشتری پیش قدم نشوید. زمان معرفی اسم وفامیل […]