الگوی رفتاری C

الگوی-رفتاری-c

الگوی رفتاری C با دوشاخص درونگرایی و وظیفه محورشناخته می شود. وقتی از افراد با الگوی رفتاری C صحبت می کنیم منظور کسانی هستند، که بعد C در وجود آنها قدرتمندترین بعد برای شکل دهی ویژگی های خلقی است. C  مخفف کلمات محتاط (Cautious)، شایسته (Competent)، با وجدان (Conscientious) ،حسابگر (Calculating) ، متفکر (Contemplative) و […]

الگوی رفتاری S

الگوی-رفتاری-s

الگوی رفتاری S با دو شاخص درونگرایی و مردم محوری شناخته می شود. افراد با الگوی رفتاری S ، افرادی حمایتگر، مهربان، صبور و کمی خجالتی هستند. S ها افرادی اجتماعی و به دنبال آرامش هستند. آنها عاشق محیطی آرام و یکنواخت هستند. فقط دوست دارند یک کار را انجام دهند و معتقد هستند که […]

الگوی رفتاری I

الگوی-رفتاری-I

الگوی رفتاری I با دو شاخص برونگرایی و مردم محوری شناخته می شوند. افراد با الگوی رفتاری I افرادی خوش بین، اجتماعی و الهام بخش هستند. I ها به زندگی شما روح می بخشند و به خانه شما گرمی و صمیمیت هدیه می دهند، پس آنها را همانگونه که هستند دوست بدارید و از بودن […]

الگوی رفتاری D

الگوی-رفتاری-D

الگوی رفتاری D با دو شاخص برونگرایی و وظیفه محوری شناخته می شود. وقتی از افراد با الگوی رفتاری D  صحبت می کنیم منظور کسانی هستند، که بعد D در وجود آنها قدرتمندترین بعد برای شکل دهی ویژگی های خلقی است. D مخفف کلمات تسلط ( Dominant ) ، مصمم ( Determined ) ، نماینده […]

الگوهای رفتاری مختلف

چهار الگوی  رفتاری اصلی به صورت زیر میباشد :  الگوی رفتاری HIGH D توسعه دهنده ، Developer : این گروه توسعه دهنده خوانده می شوند، چون ترجیح می دهند به دنبال یافتن راههای جدید و خلاقانه برای آزمایش توانمندی های خود و گسترش مهارتهایشان باشند. فردی اجرایی و متكی به خود هستند که معمولا صبور […]

تقویت عزت نفس کودک

تقویت عزت نفس کودک  باید با این هدف باشد که پدر و مادر از کودکان خود بالغ های مستقل بسازند، نوزادشان به هنگام تولد یک وابسته به تمام معناست. زن و مرد جوان اگر دوران کودکی موفقی را پشت سر گذاشته باشند، از دنیای وابستگی خارج می شوند و به انسان هایی با حرمت نفس […]

معرفی مدل بین المللی دیسک و کاربردهای آن

DISC

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا رفتارها و برخوردهای اطرافیان شما اینگونه است که می بینید؟ آیا تا به حال با خود گفته اید که ای کاش ارتباط برقرار کردن با بعضی از آنها اینقدر مشکل نبود؟ چرا نمی توانیم با همه کسانی که در تعامل هستیم، ارتباطی پویا، موثر […]