Monthly Archives: آبان 1398

آزمون رفتارشناسی (DISC)

تست رفتارشناسی دیسک ( DISC ) چیست؟ یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین تست های رفتارشناسی در جهان است. این تست تمایلات رفتاری شما را در چهار بعد اصلی : تسلط گرایی، اثرگذاری، ثبات گرایی و قانون گرایی می سنجد و در نهایت شما را در یکی از پانزده الگوی رفتاری جای می دهد. با […]

عزت نفس

سلامت ذهن در داشتن عزت نفس است. در واقع ما باید شناخت روشنی از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم. هرچند با نبود سرمشق های ارزشمند، تغییر و تحول سریع و غیره ما در مقطع خطرناکی از تاریخ هستیم و بی خبر از ماهیت خود نه می دانیم کیستیم و نه می توانیم به […]