Monthly Archives: مرداد 1398

معرفی مدل بین المللی دیسک و کاربردهای آن

DISC

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا رفتارها و برخوردهای اطرافیان شما اینگونه است که می بینید؟ آیا تا به حال با خود گفته اید که ای کاش ارتباط برقرار کردن با بعضی از آنها اینقدر مشکل نبود؟ چرا نمی توانیم با همه کسانی که در تعامل هستیم، ارتباطی پویا، موثر […]

کاربرد دیسک در خانواده

اغلب خانواده ها هر روزه با چالش های زیادی روبرو هستند و سوالات زیادی ذهن آنها را درگیر کرده است که از جمله آن ها : چگونه می توان ارتباطاتی اثربخش درخانواده ایجادکرد ؟ چرا برخی از فرزندان تفویض اختیار نمی کنند ؟ خانواده را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد ؟ چه سبک […]