Monthly Archives: مرداد 1398

کاربرد دیسک در سازمان ها

مدیران سازمان ها هر روزه با چالش های زیادی روبرو هستند و بیشتر زمان خود را صرف پاسخ دادن به سوالاتی همچون :چگونه می توان ارتباطات اثربخش را در سازمان توسعه داد ؟چرا برخی از افراد تفویض اختیار نمی کنند ؟کارکنان را چگونه می توان با تغییرات هماهنگ کرد ؟چه سبک مدیریتی و رهبری برای […]

کاربرد دیسک در توسعه فردی

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا رفتارها و برخوردهای اطرافیان شما اینگونه است که می بینید؟آیا تا به حال با خود گفته اید که ای کاش ارتباط برقرار کردن با بعضی از آنها اینقدر مشکل نبود؟چرا نمی توانیم با همه کسانی که در تعامل هستیم، ارتباطی پویا، موثر و پایدار […]