الگو های رفتاری

الگوی-رفتاری-c
الگوی-رفتاری-c
الگوی-رفتاری-s
الگوی-رفتاری-s
الگوی-رفتاری-I
الگوی-رفتاری-I
الگوی-رفتاری-D
الگوی-رفتاری-D

مشاوره

برای مشاوره میتوانید با لینک واتس آپ روبرو در ارتباط باشید.

الگو های رفتاری

87,000 تومان
حراج!

آزمون رفتارشناسی (DISC)

آزمون رفتارشناسی دیسک حرفه ای

75,000 تومان

مقالات پرواز ذهن