حضرت امام علی (ع) می فرمایند : کسی که خود را بشناسد، پروردگارش را می شناسد.

زمینه های کاربرد دیسک ( DISC )

پرواز ذهن
2019-08-06

کاربرد دیسک در خانواده

پرواز ذهن
2019-07-29

کاربرد دیسک در سازمان ها

شناخت الگوهای رفتاری مختلف

پرواز ذهن
2019-09-29

الگوی رفتاری C

پرواز ذهن
2019-09-28

الگوی رفتاری S

پرواز ذهن
2019-09-25

الگوی رفتاری I

پرواز ذهن
2019-09-23

الگوی رفتاری D

پرواز ذهن
2019-09-15

الگوهای رفتاری مختلف

هیچ شاهکاری و هیچ عظمتی بدون هدف بزرگ و بدون عشق و علاقه شدید، بوجود نمی آید.

آیا می دانید، بزرگترین پاداشها به چه کسانی تعلق می گیرد؟

زندگی انسان نیز محصولی از اندیشه ها، اقدامات، تلاش، پشتکار و سخت کوشی او نسبت به اهدافی است که با دقت و ظرافت طراحی کرده هر چند ممکن است در حین حرکت موانعی پیش بیاید لیکن موانع و مشکلات نباید انسان را از اهداف اصلی باز دارد و حرکت او را متوقف کند.

بنابراین یک انسان مصمم با قدرت فکر واندیشه، توانایی این را دارد که زندگی خود رابر اساس باورها و اعتقادات، شرایط زمانی و مکانی طراحی و نتیجه اش را نیز با تجسم خلاق پیش بینی نماید.

چنین انسانی تأثیر گذار بر اطرافیانش نیز خواهد بود و به عنوان الگو می تواند در هدایت اطرافیان بسیار موثر باشد. چرا باید همه چیز را به شانس و اقبال واگذار کنیم و رسالت اصلی خویش را فراموش کنیم بهتر نیست مسئولیت بار زندگی خویش را به دوش بگیریم و از نعمتهای بسیار خدادادی در جهت رشد شخصی و ساختن یک زندگی بهتر استفاده نماییم.

سهم ارتباطات در رسیدن به موفقیت حدود هشتاد درصد بیان شده است

لذا اگر ما بتوانیم بر روى توسعه ارتباطات خود تمرکز کنیم قادریم

سهم بالایى از موفقیت را در زمانى محدود تصاحب کنیم.

ما با درک تیپ شخصیتى افراد ارتباطات موفق ترى خواهیم داشت،

تنها کافى است رفتارهاى مخاطب خود را بشناسید و با هر فرد با زبان و روش متناسب خودش

برخورد کنید و با این کار دیگران از کنار شما بودن لذت مى برند.

آخرین مطالب وبلاگ

پرواز ذهن
2020-03-11

هفت قانون فروش موفق

دکتر امیرحسین الداغی
2020-01-30

مدیریت ارتباط با مشتری

پرواز ذهن
2020-01-29

مدیریت دانش

پرواز ذهن
2020-01-21

بازاریابی چیست ؟

پرواز ذهن
2019-11-12

تست رفتارشناسی دیسک (DISC)